hành ảnh
Hinh Cong Ty
Hinh Cong Ty 4
Hinh anh cong ty 5

Thử nghiệm hóa tính

 Thử nghiệm hóa tính

Chúng tôi có thể phân tích thành phần các nguyên tố trongkim loại bằng 2 phương pháp: Quang phổ phát xạ và Potable PMI tại site. Các loại kim loại được phân tích như bên dưới 

1. Thành phần hóa học nguyên tố của các vật liệu nền Sắt như sau:

 - Nhóm sắt thép tổng hợp (Fe Global)
 - Nhóm thép các bon và thép hợp kim thấp
 - Nhóm sắt tinh khiết (Fe-Pure)
 - Nhóm gang (Cast iron)
 - Nhóm thép Măng gan (High Mn steel)
 - Nhóm thép không gỉ (Fe – Cr Cr/Ni Steel)
 - Nhóm thép gió (Free-cutting steel)
 - Nhóm gang không gỉ (Fe – Ni-Resist/Cr-Hard)
 - Nhóm thép dụng cụ cắt gọt (Tool steel)

2. Phân tích thành phần hóa học nguyên tố của các vật liệu nền Nhôm như sau:

Phân tích mẫu nhôm và nhôm hợp kim các nguyên tố: Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Ga, In, Li, Mo, Na, P, Pb, Sn, Sr, V, Zr, Sb, Hg, As, Ce…
 - Nhóm nhôm tổng hợp (Al – Global)
 - Nhóm nhôm tổng hợp nhôm cao (Al – Global High)
 - Nhóm nhôm tinh khiết (Al – Pure)
 - Nhóm nhôm hợp kim thấp (Al low alloy)
 - Nhóm nhôm silic (Al-Si)
 - Nhóm nhôm đồng (Al-Cu)
 - Nhóm nhôm magie (Al-Mg)
 - Nhóm nhôm kẽm (Al-Zn)

3. Phân tích mẫu Đồng và hợp kim Đồng các nguyên tố: 

Cu, Zn, Pb ,Sn, P, Mn, Fe, Ni, Si, Mg, Cr, Al, S, As, Be, Ag, Co, Bi, Cd, Sb, Zr, Ti, Au, C, Nb, Se, Te, B… kèm theo các chương trình phân tích cho các nhóm nhôm chuyên dụng như sau:

 - Nhóm đồng tổng hợp (Cu – Global)
 - Nhóm đồng tinh khiết (Cu – Pure)
 - Nhóm hợp kim đồng kẽm (Cu-Zn)
 - Nhóm hợp kim đồng – silic (Cu-Si)
 - Nhóm hợp kim đồng Kẽm/Niken (Cu-Zn/Ni)
 - Nhóm hợp kim đồng – niken (Cu-Ni)
 - Nhóm hợp kim đồng thiếc/chì (Cu-Sn/Pb)
 - Nhóm hợp kim đồng – nhôm (Cu-Al)
 - Nhóm hợp kim đồng Cu – Be/Co/Ag
 - Nhóm hợp kim đồng – Gun Metal


Thiết bị của chúng tôi có thể phân tích được kim loại với nền đặc chủng như nền Kẽm, nền Titan, Nền Magiê, Nền thiếc, nền Cobalt…

Bài viết khác
zalo