hành ảnh
Hinh Cong Ty
Hinh Cong Ty 4
Hinh anh cong ty 5

Test Valve và Sửa Chữa Valve Công Nghiệp

 Test Valve và Sửa Chữa Valve Công Nghiệp

Thực hiện việc kiểm tra test valve công nghiệp, PSV Valve, sửa chữa phục hồi bảo dưỡng các hệ thống valve.

Chúng tôi là đơn vị được cấp chứng nhận kiểm định valve an toàn, PSV valve và hệ thống valve công nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 17025 và ISO 17020.

Quy Trình Kiểm Định

Kiểm định valve được tiến hành 3 bước sau:

1. Kiểm tra bằng mắt tình trạng kỹ thuật của valve

2. Dùng khí hoặc chất lỏng để kiểm tra điều kiện hoạt động của valve

3. Kiểm tra độ kín của valve

Các loại Valve có thể thực hiện

1. Safety valve (Van An Toàn)

2. Control Valve (Van Điều Khiển)

3. PSV valve

4. Ball Valves (Van Bi)

5. Butterfly valves (Van bướm)

6. Diaphragm Valves (Van Màng)

7. Check Valves (Van 1 chiều)

8. Gate Valve (Van Cửa)

9. Globe Valves (Van điều tiết)

10. Plug Valves (Van nút)

Bài viết khác
zalo