hành ảnh
Hinh Cong Ty
Hinh Cong Ty 4
Hinh anh cong ty 5

Giám sát quá trình hàn

Đối với các dự án quan trọng, việc giám sát quá trình hàn bởi QC của bên thứ 3 độc lập là cần thiết. Để đảm bảo tính minh bạch, đúng đắn cũng như chất lượng của mối hàn, độ chính xác về kích thước và chất lượng sản phẩm thì việc cần có một bên thứ 3 độc lập giám sát quá trình hàn là yêu cầu của nhiề