hành ảnh
Hinh Cong Ty
Hinh Cong Ty 4
Hinh anh cong ty 5

Định hướng và giải pháp phát triển ngành dầu khí

 Định hướng và giải pháp phát triển ngành dầu khí

Định hướng và giải pháp phát triển ngành dầu khí

Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam

https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nang-luong/dinh-huong-va-giai-phap-phat-trien-nganh-dau-khi-theo-tinh-than-nghi-quyet-so-55-nq-tw-ngay-11-thang-02-nam-2020-cua-bo-.html

Trong thời gian qua, thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, gây ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp dầu khí. Giá dầu thô liên tục biến động, kéo theo những ảnh hưởng đến giá khí, sản phẩm dầu khí và chuỗi cung ứng dầu khí… Điều này lại càng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch Covid-19. Cơ cấu năng lượng sơ cấp đang có xu hướng thay đổi mạnh mẽ, theo hướng xanh hóa, phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải cacbon. Xu hướng này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dầu khí và các sản phẩm từ nguồn năng lượng này. Cùng với thế giới, ngành dầu khí cũng không nằm ngoài xu thế chuyển đổi công nghệ số 4.0, đòi hỏi các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực phải thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu cụ thể đối với ngành Dầu khí được định hướng như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực tiềm năng, nước sâu, xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Thứ hai, nâng cao hệ số thu hồi dầu, tận thu các mỏ nhỏ, khối sót cận biên. Rà soát, có chiến lược chủ động và hiệu quả trong hợp tác về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Thứ ba, phát triển công nghiệp khí; ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG).

Thứ tư, tiếp tục thu hút đầu tư trong lĩnh vực lọc - hoá dầu theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm xăng dầu, chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Thứ năm, đối với dầu khí đá phiến, khí hydrate (băng cháy), tích cực nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về địa chất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để mở rộng phạm vi khảo sát; sớm triển khai đánh giá tổng thể, đẩy nhanh khai thác thử nghiệm khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 55 cũng chỉ đạo tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí và các văn bản pháp lý có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới của ngành dầu khí; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường năng lượng.

Với vai trò là Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành về năng lượng, Bộ Công Thương đã tích cực tham mưu cho Chính phủ và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện những cơ chế chính sách đảm bảo an ninh năng lượng; phát triển đồng bộ và hợp lý, đa dạng các loại hình năng lượng theo tinh thần Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 55 (Nghị quyết 140).

Bộ Công Thương đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch năng lượng) và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược phát triển năng lượng), bám sát các mục tiêu, định hướng cụ thể của Nghị quyết 55 và Nghị quyết 140 đề ra.

Theo đó, nhiệm vụ lập Quy hoạch năng lượng gắn với các mục tiêu (i) Tổng cung cấp năng lượng sơ cấp 173 triệu TOE (tấn dầu quy đổi) vào năm 2030 và 354 triệu TOE vào năm 2050; (ii) Tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng 118 triệu TOE vào năm 2030 và đạt 240 triệu TOE vào năm 2050; (iii) Đạt mục tiêu về tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng sơ cấp 20% năm 2030 và 22% năm 2050; (iv) Mục tiêu tiết kiệm năng lượng mức 8,2% (tương đương 11 triệu TOE) vào năm 2030 và 12,9% (tương đương 36 triệu TOE) vào năm 2050.

Riêng đối với ngành dầu khí, mục tiêu đề ra là tăng sản lượng khai thác dầu thô và khí; phát triển thị trường khí và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phân phối và nhập khẩu khí; sản lượng sản phẩm xăng dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước và phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA). Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ Công Thương đã xây dựng định hướng phát triển cho từng lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; công nghiệp khí, chế biến dầu khí, vận chuyển, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí.

Đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là phát triển và khai thác hiệu quả các mỏ đã phát hiện dầu khí và triển khai đưa vào khai thác các mỏ mới; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao thu hồi dầu tại các mỏ; thực hiện tốt công tác quản lý mỏ, tối ưu và duy trì khai thác có hiệu quả các mỏ dầu và khí đã đưa vào khai thác; khai thác một cách hợp lý để sử dụng tài nguyên dầu khí trong nước hiệu quả, lâu dài; phát triển các mỏ mới đã phát hiện từ hoạt động tìm kiếm thăm dò ở các giai đoạn trước, tập trung tại các khu vực tiềm năng như nước sâu xa bờ; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hai dự án khí lớn: Lô B&48/95 và 52/97 và Cá Voi Xanh.

Đối với lĩnh vực công nghiệp khí là phát triển lĩnh vực công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu: khai thác - thu gom - vận chuyển - chế biến - dự trữ - phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí; phát triển thị trường khí, chính sách giá khí, đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển mỏ, khai thác, thu gom khí; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu gom, cung cấp, nhập khẩu khí, đặc biệt là hệ thống kho cảng LNG; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp khí.

Đối với lĩnh vực chế biến dầu khí là phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí để đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng tới mục tiêu xuất khẩu; tích hợp lọc dầu với hóa dầu, hóa chất để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí; nghiên cứu thực hiện việc đầu tư cải tiến/nâng cấp sản phẩm, phát triển sản phẩm mới; duy trì vận hành ổn định, an toàn các nhà máy lọc dầu, đầu tư nâng cấp, mở rộng các nhà máy lọc dầu hiện hữu; nghiên cứu đầu tư các dự án hóa dầu/hóa chất mới gắn với các trung tâm chế biến dầu khí.

Đối với lĩnh vực tồn trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí là phát triển hợp lý hệ thống phân phối xăng dầu nhằm bảo đảm lưu thông và bình ổn thị trường tiêu thụ, đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước; tăng cường các giải pháp gia tăng dự trữ về dầu thô và xăng dầu; khuyến khích sử dụng rộng rãi nhiên liệu sinh học nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường.

Với các định hướng phát triển cụ thể, rõ ràng, trong thời gian tới ngành Dầu khí sẽ tiếp tục phát triển đồng bộ, toàn diện và hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Bài viết khác
Ngành cơ khí Việt Nam từng bước vượt khó Ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam vẫn "chập chững" ở tuổi 15 PVPower tổng kết công tác phối hợp vận hành các nhà máy điện 5 đơn vị ngành Dầu khí đạt Thương hiệu Quốc gia 2016 Nhiều ông lớn họ Dầu khí, Than, Hoá chất "phớt lờ" công bố thông tin Các thương nhân vội vã vận chuyển dầu Mỹ sang châu Á Tổng giám đốc PV Gas Dương Mạnh Sơn: Sẵn sàng đối mặt với thách thức Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Eni Italia bị yêu cầu truy tố vì bê bối hối lộ từ 2011 Nhu cầu từ Việt Nam làm tăng chênh lệch giá diesel Nga đề xuất kéo dài thỏa thuận cắt giảm dầu khí thêm sáu tháng Dầu dư thừa cho thấy sự cần thiết để kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng của OPEC Lo điểm nghẽn Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn Lường trước biến động giá dầu Bộ Năng lượng Nga nêu điều kiện cung cấp khí đốt cho Ukraina Năm 2017: PV Power đặt kế hoạch lãi ròng 1.560 tỷ, tiến tới niêm yết trên sàn Saudi Arabia cắt giảm sản lượng dầu mạnh đang thúc đẩy việc tuân thủ thỏa thuận Khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ tham ô tài sản tại PVC EIA: Tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đạt mức cao kỷ lục Mò tìm ví, một công nhân đuối nước tại cầu cảng nhà máy lọc hóa dầu Nhu cầu mua bán sáp nhập trong lĩnh vực dầu khí tăng PVN kinh doanh sa sút, nợ ngắn hạn tăng 11.900 tỷ đồng chỉ trong nửa năm Trữ lượng dầu mỏ của Iraq lên tới 153 tỷ thùng Lọc hóa dầu Nghi Sơn phấn đấu cho ra sản phẩm trong tháng 8/2017 Trung Quốc hướng sang khai thác dầu tại UAE bằng thỏa thuận 1,7 tỷ USD Năm 2016, Tập đoàn Dầu khí lãi ròng hơn 1 tỷ USD Dầu thô Mỹ chạm mức 54,06 USD, tăng 1,2% khi OPEC tăng mức tuân thủ thỏa thuận cắt giảm Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Khí Việt Nam Các nhà máy lọc dầu Mỹ cắt giảm sản lượng do xăng dư thừa gây thiệt hại cho lợi nhuận Dự án PetroVietnam Landmark bị “phong tỏa” Gazpromneft-Sakhalin thuê giàn khoan ngoài khơi biển Okhotsk Schlumberger muốn trở thành đối tác lâu dài của PVEP Nhà Trắng muốn đưa "bộ máy năng lượng của Putin" vào thế khó xử Khánh Hòa mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào lọc hóa dầu Giá dầu thô tăng nhẹ Tập đoàn Sembcorp tìm hiểu đầu tư dự án điện khí Dung Quất để đón dòng khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh Sự kiện IPO của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới tác động gì đến các thị trường? Mở thủ tục phá sản đối với dự án PetroVietnam Landmark OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ "Bí ẩn" lớn nhất của ngành công nghiệp dầu khí TUYEN DUNG PVN đón các tập đoàn năng lượng lớn của Hoa Kỳ Phát hiện mỏ dầu khổng lồ trong lục địa nước Mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA CÔNG VÀ THỬ NGHIỆM VŨNG TÀU Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau đã chính thức đón nhận dòng khí đầu tiên Dầu xuống dưới 50 USD/thùng, hãy chuẩn bị cho "cách mạng đá phiến" lần 2! Calib Temperature Transmitter - Temperature Element for LSP Test valves for LSP Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng tủ điện công nghiệp cho khách hàng Halliburton Định hướng và giải pháp phát triển ngành dầu khí
zalo